Księgi wieczyste Elbląg


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste Elbląg

Księgi wieczyste to dokumenty pozwalające na zachowanie ładu w kwestii statusu prawnego nieruchomości w całym kraju. Księga bowiem autorytarnie i bezwzględnie określa, kto ma jakie prawa do nieruchomości, w związku z czym nie powstają na tym tle spory. Księgi są na bieżąco aktualizowane, tak by był zgodne ze stanem faktycznym.

Numer księgi wieczystej

Każda księga wieczysta ma swój numer – to identyfikator mający 13 znaków – cyfr i liter – oraz 2 ukośniki. Już sam numer księgi wieczystej dostarcza pewnych informacji o nieruchomości, bowiem cztery pierwsze znaki są oznaczeniem danego Sądu Rejonowego, pod który podlega nieruchomość, zatem można mniej więcej określić jej położenie. Przykładowo oznaczenie Sądu Rejonowego Elbląga będzie wskazywać, że nieruchomość jest na terenie miasta Elbląga lub okolic.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Elbląg

Jak znaleźć numer księgi wieczystej – Elbląg czy inne miasto są miejscem lokalizacji nieruchomości, której księga dotyczy? Niestety, Gogole nie będzie tu pomocny, bo numery KW są traktowane raczej jako dane poufne przez właścicieli nieruchomości. Można zapytać właściciela o udostępnienie numeru KW, jeśli jednak nie ma takiej możliwości lub właściciel odmówi – do czego ma pełne prawo – zostają jeszcze inne metody pozyskania numeru KW, takie jak:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Polskie prawo stanowi, że musi być zapewniony obywatelom powszechny dostęp do ksiąg wieczystych. Dlatego księgi przechowywane są w Sądzie Rejonowym i każdy, kto ma numer, może prosić o przejrzenie ksiąg lub wydanie płatnego wypisu z księgi. Wraz z postępującą cyfryzacją, także księgi wieczyste doczekały się wersji internetowej – na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości przechowywane są elektroniczne księgi wieczyste. Elbląg i jego nieruchomości jest tam reprezentowany – wystarczy znać numer KW, wpisać go w wyszukiwarkę i można za darmo przejrzeć wpisy księgi. Pobranie dokumentu elektronicznego jest płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta zawiera szereg przydatnych informacji podzielonych na cztery działy:

  1. z oznaczeniem nieruchomości i wpisami praw własnościowych
  2. z wpisami o własności oraz użytkowaniu wieczystym
  3. z wpisami dotyczącymi ograniczonych praw rzeczowym (ale poza hipotekami)
  4. z wpisami dotyczącymi hipotek.

Powyższe dane przydają się w toku postępowania spadkowego czy finalizacji zakupu nieruchomości.