Księga wieczysta: Elbląg, ul. Armii Ludowej 12


Miejscowość: Elbląg
Ulica: ul. Armii Ludowej
Numer budynku: 12
Lista lokali: Zobacz listę 57 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
EL1E/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3. Powiat ELBLĄG
4. Gmina ELBLĄG
5. Miejscowość ELBLĄG
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
2. Numer działki 30/32
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0003
B: nazwa obrębu
4. Położenie ELBLĄG
5. Ulica ARMII LUDOWEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 10
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 58
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL.12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 11
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1A
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 12
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 57
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL.12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 10
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 11
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33 KL. 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 6
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 79
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1A KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286101_1.0003.30/32
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII LUDOWEJ
B: numer budynku 9
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 75
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1A KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17 KL.7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25 KL. 9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26 KL. 6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.6
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 7
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31 KL. 8
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32 KL.9
B: numer księgi wieczystej EL1E / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.