Księgi wieczyste Ełk


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Ełk

Instytucją, która zakłada, przechowuje, prowadzi i aktualizuje publiczne rejestry nieruchomości zawierające informacje o ich stanie prawnym jest Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Ełk. Księgi wieczyste są regulowane ustawą o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982.

Numer księgi wieczystej w Ełku

Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych – Ełk czy jakiekolwiek inne miasto – znakuje księgi wedle ustalonego formatu. Identyfikator ma 15 znaków: cztery cyfry lub/i litery jako oznaczenie danego sądu rejonowego, ukośnik, osiem cyfr właściwego oznaczenia księgi jako kolejnej w rejestrze, ukośnik, cyfra kontrolna losowo nadawana.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Ełk

Numer księgi wieczystej pozwala wyszukać właściwy dokument dotyczący danej nieruchomości. Ponieważ jest on unikatowym identyfikatorem, zawsze odsyłającym tylko do jednego dokumentu, nie może zajść pomyłka. Numer KW jest widoczny w akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Osoby, które nie mają dostępu do takiego dokumentu, bo nie są właścicielami nieruchomości, mogą wyszukać numer online. Wystarczy znać adres lub numer działki. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł. Wyszukanie po adresie jest prostsze, jednak czasem przynosi mało precyzyjne rezultaty – wtedy warto poszukać po numerze działki. Ten numer ma format sekwencji cyfr: WWPPGG_R.XXXX.NDZ/Y. Wyszukiwarka GeoPortal.gov.pl pozwala odnaleźć numer działki po adresie.

Można także wnioskować o numer KW w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych albo w Starostwie Powiatowym. Wnioski o numer w obu instytucjach są płatne i wymagają podania interesu prawnego. Na decyzję o przyznaniu numeru KW oczekuje się od kilku dni do kilku tygodni. W razie gdy sąd lub starostwo uznają interes prawny za mało przekonujący, odmówią wydania numeru KW. Dlatego szukanie internetowe jest szybsze, wygodniejsze i bardziej efektywne.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Zainteresowani przejrzeniem ksiąg wieczystych mogą sprawdzić ich zawartość na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości za darmo – zostały już poddane cyfryzacji wszystkie księgi wieczyste. Ełk online również jest reprezentowany, wystarczy wpisać numer KW w wyszukiwarce na portalu MS i odnaleźć księgę. Ze strony internetowej także można pobrać elektroniczną wersję księgi. Innym sposobem jest złożenie osobiście, wysłanie pocztą lub online wniosku o wydanie papierowego odpisu księgi wieczystej w danym sądzie rejonowym. Wypisy z księgi kosztują:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W księdze wieczystej petent może sprawdzić: