Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Asnyka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Asnyka 2 9 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Asnyka 3 9 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Asnyka 4 1 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Asnyka 5 25 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Asnyka 6 5 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Asnyka 8 2 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Asnyka 10 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Asnyka 12 10 lokali