Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Kasztanowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Kasztanowa 1 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Kasztanowa 2 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Kasztanowa 4 10 lokali