Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Kościuszki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Kościuszki 1 17 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Kościuszki 3 77 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Kościuszki 4 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Kościuszki 5 4 lokali