Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Rycerska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Rycerska 1 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Rycerska 1/7 9 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Rycerska 2 2 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Rycerska 3 18 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Rycerska 4 7 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Rycerska 5 5 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Rycerska 9 8 lokali