Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Sadowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Sadowa 1 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Sadowa 2 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Sadowa 2A brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Sadowa 3 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Sadowa 5 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Sadowa 6 brak lokali