Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Targowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Targowa 1 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Targowa 3 18 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Targowa 5 brak lokali