Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Wąska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Wąska 2 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Wąska 3 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Wąska 4 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Wąska 5 2 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Wąska 6 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Wąska 7 brak lokali