Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Wileńska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Wileńska 1 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Wileńska 2 2 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Wileńska 3 34 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Wileńska 4 3 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Wileńska 8 7 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Wileńska 10 2 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Wileńska 12 19 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Wileńska 14 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Wileńska 16 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Kętrzyn, ul. Wileńska 16A brak lokali