Księga wieczysta: Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 3A


Miejscowość: Kętrzyn
Ulica: ul. Wojska Polskiego
Numer budynku: 3A
Lista lokali: Zobacz listę 8 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
OL1K/xxxxxxxx/3

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3. Powiat KĘTRZYŃSKI
4. Gmina KĘTRZYN
5. Miejscowość KĘTRZYN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 280801_1.0001.130/22
2. Numer działki 130/22
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie KĘTRZYN
5. Ulica WOJSKA POLSKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 280801_1.0001.130/23
2. Numer działki 130/23
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie KĘTRZYN
5. Ulica WOJSKA POLSKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 280801_1.0001.130/22
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WOJSKA POLSKIEGO
B: numer budynku 3A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.