Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Zjazdowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 1/3 13 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 5 3 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 7 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 9 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 11 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 13 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 15 brak lokali