Księga wieczysta: Nakomiady, Nakomiady 10A


Miejscowość: Nakomiady
Ulica: Nakomiady
Numer budynku: 10A
Lista lokali: Zobacz listę 18 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
OL1K/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3. Powiat KĘTRZYŃSKI
4. Gmina KĘTRZYN
5. Miejscowość NAKOMIADY
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 280803_2.0029.266/27
2. Numer działki 266/27
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0029
B: nazwa obrębu
4. Położenie NAKOMIADY
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 280803_2.0029.266/27
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NAKOMIADY
B: numer budynku 10A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 18
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej OL1K / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.