Księgi wieczyste Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1M/xxxxxxxx/2 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 1B brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/6 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 3 5 lokali
  OL1M/xxxxxxxx/5 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 5 brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/1 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 5A brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/3 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 7 50 lokali
  OL1M/xxxxxxxx/0 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 7A brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/7 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 10 brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/6 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 11 brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/6 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 11A brak lokali
  OL1M/xxxxxxxx/6 Mrągowo, ul. Curie-Skłodowskiej 11B brak lokali