Księgi wieczyste Olsztyn


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Olsztyn

Księga wieczysta to rejestr publiczny zawierający informację o stanie prawnym nieruchomości. Zapisy jej są wiążące, a podczas sporów nie można powoływać się na nieznajomość księgi wieczystej, gdyż jest to dokument jawny, jak stanowią przepisy regulujące funkcjonowanie ksiąg wieczystych. Olsztyn, jak każde inne miasto czy miasteczko w kraju, ma księgi wieczyste dla każdej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Księga wieczysta może być zidentyfikowana i odnaleziona po numerze. To unikatowy identyfikator składający się z ciągu liter i cyfr, gdzie pierwsze cztery znaki stanowią oznaczenia właściwego sądu rejonowego, następujące po nich osiem cyfr to numer według repertorium, a ostatnia cyfra jest tzw. kontrolną.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Olsztyn

Aby ustalić numer księgi wieczystej, należy:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ponieważ księgi wieczyste są jawne, to można je przeglądać za darmo na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości lub odpłatnie je stamtąd pobrać. Jest też możliwość uzyskania papierowego odpisu księgi wieczystej z Sądu Rejonowego, co także jest płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument mających przede wszystkim zastosowanie podczas: