Księga wieczysta: Olsztyn, ul. Malewskiego 7


Miejscowość: Olsztyn
Ulica: ul. Malewskiego
Numer budynku: 7
Lista lokali: Zobacz listę 10 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
OL1O/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3. Powiat OLSZTYN
4. Gmina OLSZTYN
5. Miejscowość OLSZTYN
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 286201_1.0126.148/8
2. Numer działki 148/8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0126
B: nazwa obrębu
4. Położenie OLSZTYN
5. Ulica JAROSZYKA, MALEWSKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286201_1.0126.148/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy JAROSZYKA
B: numer budynku 1
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 13
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 286201_1.0126.148/8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MALEWSKIEGO
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 10
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej OL1O / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.