Księga wieczysta: Morąg, ul. Pułaskiego 2


Miejscowość: Morąg
Ulica: ul. Pułaskiego
Numer budynku: 2
Lista lokali: Zobacz listę 37 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
EL2O/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
3. Powiat OSTRÓDZKI
4. Gmina MORĄG
5. Miejscowość MORĄG
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 281508_4.????.712/3
2. Numer działki 712/3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu ????
B: nazwa obrębu
4. Położenie MORĄG
5. Ulica PUŁASKIEGO
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 281508_4.????.712/3
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PUŁASKIEGO
B: numer budynku 2
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 37
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 1
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 2
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 3
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 4
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 5
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 6
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 7
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 8
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR 9
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR10
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR11
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR12
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR13
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR14
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR15
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR16
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR18
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR19
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR20
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR21
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR22
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR23
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR24
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR25
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR26
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR27
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR28
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR29
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR30
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR31
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR32
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR33
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR34
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR35
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR36
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR37
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu GARAŻ NR38
B: numer księgi wieczystej EL2O / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.