Księgi wieczyste Chodzież


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Chodzież

W Chodzieży zlokalizowane są nieruchomości różnego rodzaju, jak domy, działki, mieszkania, działki, biura, magazyny, lokale usługowe, grunty. Skąd wiadomo, kto ma jakie prawa do danej nieruchomości? Z księgi wieczystej – rejestru o charakterze publicznym, który jest zakładany dla każdej nieruchomości przez właściwy dla jej lokalizacji sąd rejonowy. Wpisani są tam właściciele nieruchomości i inne osoby mające do niej określone prawa.

Numer księgi wieczystej

Identyfikacja i odnalezienie właściwej księgi wieczystej odbywa się po numerze KW. To unikalny numer, na który składa się 13 cyfr i liter oraz 2 ukośniki. Można z niego wyczytać, jaki sąd rejonowy założył i aktualizuje księgę, bo na początku ciągu znaków stoi oznaczenie sądu zawierające cztery znaki. Środkowa część numeru, znajdująca się między ukośnikami, to ośmiocyfrowy numer księgi, wzięty jako kolejny z repozytorium podczas zakładania rejestru. Na końcu numeru znajduje się cyfra kontrolna.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Chodzież

Bez tego identyfikatora KW, czyli jej numeru, nie jest możliwe wyszukanie księgi, czy to online, czy w sądzie. Sam adres nieruchomości, której dotyczy księga, to za mało. Jednak po adresie można dojść do tego, jaki numer ma księga wieczysta – a dokładniej można wyszukać go w specjalnej wyszukiwarce online. Warto wiedzieć, że darmowe, ogólne wyszukiwarki internetowe nie pokażą raczej żadnych rezultatów przy szukaniu w nich po adresie numeru księgi wieczystej, bo to dane wrażliwe, nieudostępnianie przez właścicieli w przestrzeni publicznej. Wyszukiwarka numerów ksiąg wieczystych ma spis numerów i umożliwia użytkownikom szukanie identyfikatora po adresie lub po numerze działki. Za pobranie numeru trzeba zapłacić 29 zł. Szukanie po numerze działki zaś jest bardziej efektywne, ale wymaga znajomości tego numeru lub sprawdzenia go online, na stronie geoportal.gov.pl. Z kolei szukanie po adresie jest szybkie i wygodne – najpierw odnajdź właściwą miejscowość w indeksie miast w wyszukiwarce numerów ksiąg wieczystych (Chodzież, przykładowo), potem wybierz ze spisu ulicę, następnie numer domu i numer mieszkania, jeśli księga dotyczy lokalu. Dla mniejszych miast i wsi, szukanie zaczyna się od województwa, bo nie są one ujęte w indeksie alfabetycznym miejscowości.

Numer KW wyda także sąd rejonowy, wydział ksiąg wieczystych, Chodzieżi lokalne starostwo powiatowe na wniosek petenta, o ile uiści on opłatę i przedstawi we wniosku stosowny interes prawny uzasadniający zainteresowanie numerem KW, a tym samym księgą i dotyczącą jej nieruchomością.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są udostępniane:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis księgi przydaje się przy podpisywaniu ostatecznej umowy nabycia nieruchomości, a także w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wpisy w księdze powinni sprawdzi potencjalni spadkobiercy, osoby przejmujące nieruchomości w darowiźnie czy chcące wynająć nieruchomość.