Księgi wieczyste Czarnków


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Czarnków

W Czarnkowie znajdują się nieruchomości różnego rodzaju i o różnym przeznaczeniu, np. domy, mieszkania, działki, magazyny, lokale usługowe, grunty. Każda z nich musi mieć założoną księgę wieczystą, czyli publiczny rejestr prowadzony przez sądy rejonowe, celem ustalenia autorytarnie i bezsprzecznie, kto ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju są to prawa. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji na nieruchomości, warto sprawdzić wpisy w księdze wieczystej.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste można zidentyfikować po numerze KW. To unikalny identyfikator odsyłający zawsze tylko do jednego dokumentu. Składa się na niego 13 cyfr i liter oraz dwa ukośniki oddzielające kolejne części numeru. Pierwsza część złożona z czterech znaków to oznaczenie sądu rejonowego, który założył i prowadzi księgę. Część środkowa to ośmiocyfrowy numer właściwy księgi, kolejny z repozytorium. Na końcu identyfikatora stoi cyfra kontrolna nadawana losowo.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Czarnków

Numer KW odgrywa ważną rolę w systemie ksiąg wieczystych, bo pozwala na odnalezienie danej księgi. Bez niego nie jest to możliwe. Jako identyfikator księgi wieczystej numer wpisywany jest obowiązkowo do aktów notarialnych zakupu nieruchomości czy umów przejęcia jej w spadku, darowiźnie etc. Nie zawsze jednak właściciele nieruchomości dzielą się takimi informacjami. Jeśli osoba postronna szuka dostępu do księgi wieczystej i potrzebuje numeru KW, a właściciele nieruchomości nie chce go udostępnić – do czego ma prawo – to zostają trzy sposoby na samodzielne wyszukanie numeru KW:

Najszybsze efekty przynosi szukanie internetowo, bo nie trzeba czekać kilka tygodni na decyzję sądu czy starostwa. Ponadto, w wyszukiwarce online każdy, kto uiści opłatę 29 zł za pobranie numeru KW, otrzyma go, nie potrzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Organy takie jak sąd i starostwo mogą odmówić wydania numeru KW, jeśli uznają, że petent nie przedstawił wystarczająco wiarygodnego i ważnego interesu prawnego.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste można za darmo przejrzeć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub pobrać stamtąd odpis elektroniczny księgi wieczystej – Czarnkówi księgi nieruchomości położne w tym mieście także są dostępne na portalu rządowym. Pobranie odpisu kosztuje 20 zł. Z właściwego dla lokalizacji nieruchomości sądu rejonowego można za 30 zł pobrać odpis papierowy księgi wieczystej.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste z prawnego punktu widzenia są wymagane przy wszelkich transakcjach na nieruchomościach, takich jak sprzedaż/kupno, ubieganie się o kredyt hipoteczny zastawiony nieruchomością.