Księgi wieczyste Jarocin


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Jarocin

Regulowane prawnie publiczne rejestry, które są prowadzone przez sądy rejonowe dla nieruchomości zlokalizowanych w obrębie ich jurysdykcji, to tzw. księgi wieczyste. Można z nich wyczytać szereg przydatnych informacji o nieruchomości, a w szczególności jej statusie prawnym i ograniczeniach praw rzeczowych czy użytkowaniu wieczystym. Przy zawieraniu różnego rodzaju transakcji na nieruchomościach księgi wieczyste okazują się niezbędnymi dokumentami.

Numer księgi wieczystej

Każda nieruchomość ma swoją księgę wieczystą, a z kolei każda księga musi mieć swój numer, czyli identyfikator umożliwiający znalezienie właściwego dokumentu. Numer KW to unikalny ciąg 13 znaków – cyfr i liter, oraz 2 ukośników. Tylko poprzez podanie numeru KW możliwe jest odnalezienie księgi wieczystej – nie można np. podać adresu czy nazwiska właściciela nieruchomości. Sam numer już zawiera pewne informacje o nieruchomości, gdyż pierwsze cztery znaki tego identyfikatora to oznaczenie sądu rejonowego, zatem można na tej podstawie określić lokalizację danej nieruchomości. Zależnie od tego, ile jest sądów rejonowych w danym mieście, będzie to określona dzielnica lub teren całego miasta i też pobliskich wiosek etc.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Jarocin

Jeśli numer księgi wieczystej pozostaje nieznany dla osoby chcącej uzyskać wgląd do wpisów ksiąg wieczystych, to może ona go zdobyć na kilka sposobów:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa zawarte w ustawie o księgach wieczystych wskazują na kilka zasad, które dotyczą systemu ksiąg w kraju. Jedną z nich jest zasada jawności. W jej myśl obywatele powinni mieć zapewniony dostęp do wpisów w księgach. Dlatego każdy, kto zna numer KW, może w dwojaki sposób uzyskać wgląd do ksiąg. Po pierwsze, można wnioskować o odpis papierowy księgi z sądu rejonowego za cenę 30 zł. Po drugie zaś, jest możliwość darmowego przejrzenia ksiąg na portalu rządowym Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pobrania stamtąd odpisu elektronicznego za cenę 20 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta to wymagany dokument podczas zakupie nieruchomości. Notariusz musi mieć przedłożony odpis KW. Po zawarciu transakcji trzeba dokonać zmiany właściciela w księdze. Inne sytuacje, w których wskazane czy konieczne jest zapoznanie się z wpisami w księdze czy przedłożenie jej odpisu to staranie się o kredyt hipoteczny, przejęcie nieruchomości w spadku czy darowiźnie, wynajem nieruchomości.