Księgi wieczyste Staw, ul. Polna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1A/xxxxxxxx/8 Staw, ul. Polna 1 brak lokali
  KZ1A/xxxxxxxx/8 Staw, ul. Polna 2 brak lokali
  KZ1A/xxxxxxxx/7 Staw, ul. Polna 3 brak lokali
  KZ1A/xxxxxxxx/6 Staw, ul. Polna 4 brak lokali