Księgi wieczyste Krotoszyn, ul. Dworcowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1R/xxxxxxxx/9 Krotoszyn, ul. Dworcowa 1 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Krotoszyn, ul. Dworcowa 2 40 lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/2 Krotoszyn, ul. Dworcowa 4 40 lokali