Księgi wieczyste Sulmierzyce, ul. Nowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1R/xxxxxxxx/7 Sulmierzyce, ul. Nowa 1 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/8 Sulmierzyce, ul. Nowa 2 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/4 Sulmierzyce, ul. Nowa 4 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/4 Sulmierzyce, ul. Nowa 6 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/7 Sulmierzyce, ul. Nowa 8 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/5 Sulmierzyce, ul. Nowa 9 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/1 Sulmierzyce, ul. Nowa 10 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/2 Sulmierzyce, ul. Nowa 11 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Sulmierzyce, ul. Nowa 12 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/5 Sulmierzyce, ul. Nowa 13 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Sulmierzyce, ul. Nowa 15 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/3 Sulmierzyce, ul. Nowa 17 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/5 Sulmierzyce, ul. Nowa 19 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/9 Sulmierzyce, ul. Nowa 21 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/1 Sulmierzyce, ul. Nowa 27 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/7 Sulmierzyce, ul. Nowa 29 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/9 Sulmierzyce, ul. Nowa 31 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/1 Sulmierzyce, ul. Nowa 33 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Sulmierzyce, ul. Nowa 35 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/7 Sulmierzyce, ul. Nowa 37 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/4 Sulmierzyce, ul. Nowa 41 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/9 Sulmierzyce, ul. Nowa 45 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/1 Sulmierzyce, ul. Nowa 49 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/2 Sulmierzyce, ul. Nowa 51 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/8 Sulmierzyce, ul. Nowa 53 brak lokali