Księgi wieczyste Sulmierzyce, ul. Piątka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Sulmierzyce, ul. Piątka 1 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/0 Sulmierzyce, ul. Piątka 2 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/4 Sulmierzyce, ul. Piątka 3 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/7 Sulmierzyce, ul. Piątka 7 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/1 Sulmierzyce, ul. Piątka 10 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/5 Sulmierzyce, ul. Piątka 18 brak lokali
  KZ1R/xxxxxxxx/4 Sulmierzyce, ul. Piątka 23 brak lokali