Księga wieczysta: Oborniki, ul. Droga Leśna 33


Miejscowość: Oborniki
Ulica: ul. Droga Leśna
Numer budynku: 33
Lista lokali: Zobacz listę 21 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO1O/xxxxxxxx/3

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat OBORNICKI
4. Gmina OBORNIKI
5. Miejscowość OBORNIKI
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
2. Numer działki 3007/2
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica ARMII KRAJOWEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
2. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3010/15
2. Numer działki 3010/15
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica DROGA LEŚNA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
3. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3010/3
2. Numer działki 3010/3
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica ARMII KRAJOWEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
4. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3015/1
2. Numer działki 3015/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica DROGA LEŚNA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
5. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3018/13
2. Numer działki 3018/13
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica ARMII KRAJOWEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
6. 1. Identyfikator działki 301601_4.0001.3023/17
2. Numer działki 3023/17
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie OBORNIKI
5. Ulica ARMII KRAJOWEJ
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII KRAJOWEJ
B: numer budynku 2
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 5
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII KRAJOWEJ
B: numer budynku 2A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ARMII KRAJOWEJ
B: numer budynku 2B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DROGA LEŚNA
B: numer budynku 25
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DROGA LEŚNA
B: numer budynku 33
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 21
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50
B: numer księgi wieczystej PO1O / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZARYCH SZEREGÓW
B: numer budynku 5
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZARYCH SZEREGÓW
B: numer budynku 7
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
8. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 301601_4.0001.3007/2
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SZARYCH SZEREGÓW
B: numer budynku 9
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.