Księgi wieczyste Ostrów Wielkopolski


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Ostrów Wielkopolski

Księgi wieczyste to dokumenty publiczne zawierające informacje na temat nieruchomości, takie jak m.in. jej stan prawny. Sprawdzenie księgi wieczystej domu, mieszkania, działki czy gruntu pozwala autorytarnie i bezsprzecznie ustalić, jaki podmiot ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju są to prawa.

Numer księgi wieczystej

Tak jak każda nieruchomość ma swoją księgę wieczystą, tak każda księga wieczysta ma swój numer. To unikatowy ciąg 15 znaków – cyfr, liter, ukośników, dzięki któremu można bezbłędnie zidentyfikować dokument określający stan prawny tylko jednej nieruchomości. Poznanie numeru księgi wieczystej pozwala nie tylko odnaleźć właściwą księgę, ale też określić teren jej położenia, bowiem cztery pierwsze znaki są oznaczeniem danego sądu rejonowego przechowującego i aktualizującego księgi wieczyste. Ostrów Wielkopolski ma jeden sąd rejonowy, zatem jego oznaczenie pojawia się w numerach KW wszystkich nieruchomości położonych na terenie miasta i okolic.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Ostrów Wielkopolski

Bez numeru księgi wieczystej nie da się odnaleźć księgi. Numery zaś nie są udostępniane po prostu w darmowych wyszukiwarkach, bo właściciele nie dzielą się takimi danymi. Można jednak wyszukać numer KW na kilka innych sposobów. Księgi wieczyste przechowywane są w Sądzie Rejonowym i ta instytucja może wydać numer księgi petentowi. Trzeba złożyć wniosek, w którym zawarte będzie uzasadnienie zainteresowanie numerem KW danej nieruchomości. Uzasadnienie musi być ważnym interesem prawnym, np. toczącym się postępowaniem spadkowym. Wniosek do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego jest odpłatny. Podobnie przebiega procedura ubiegania się o numer KW przebiega w Starostwie Powiatowym, Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, właściwym dla lokalizacji nieruchomości. W obu instytucjach na decyzję o wydaniu numeru KW czeka się maksymalnie kilka tygodni, jednak może ona być odmowna, jeśli interes prawny nie zostanie zaakceptowany.

Takiego ryzyka nie ma przy szukaniu numeru księgi wieczystej online w specjalnej wyszukiwarce. Szukanie odbywa się po adresie lub numerze działki. Za pobranie numeru KW płaci się 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Wedle polskiego prawa księgi wieczyste są jawne, zatem znają numer KW nic już nie stoi na przeszkodzie, by przejrzeć wpisy w księdze lub pobrać jej odpis:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste jako publiczne rejestry ze stanem prawnym nieruchomości są niezbędne w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości, do potwierdzenia np. wpisu na hipotekę i przedłożenia odpisu z KW przed notariuszem przy podpisywaniu umowy ostatecznej, a także przy postępowaniu spadkowym. Czasem warto także sprawdzić w nich prawnego właściciela nieruchomości przed podpisaniem umowy o jej wynajem.