Księgi wieczyste Ostrzeszów


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Ostrzeszów

Codziennie w Ostrzeszowie dochodzi do zawarcia wielu transakcji na nieruchomościach, jak kupno/sprzedaż, przejęcie w spadku, podpisanie umowy darowizny, wzięcie kredytu hipotecznego zabezpieczonego nieruchomością. W takich transakcjach istotne jest przygotowanie właściwych dokumentów oraz sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości. W tym celu warto przejrzeć księgi wieczyste, stworzone po to, by informować o statusie prawnym lokalu czy mieszkania.

Numer księgi wieczystej

Sądy rejonowe zajmują się zakładaniem i prowadzenie ksiąg wieczystych, a także nadają im numery umożliwiające proste odnalezienie danej księgi właściwej dla konkretnej nieruchomości. Numer KW to zestaw 15 znaków – cyfr, liter, ukośników, który zawsze odsyła do jednego dokumentu.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Ostrzeszów

Jak zdobyć numer KW, który umożliwia sprawdzenie księgi wieczystej danej nieruchomości? Numer KW wpisywany jest do aktu notarialnego i innych oficjalnych dokumentów podpisywanych i wymaganych przy transakcjach na nieruchomościach. Właściciele nieruchomości lub inna osoba mająca do niej prawa może sprawdzić numer KW w akcie czy umowie. Innym osobom pozostaje szukanie numeru KW online lub udanie się do jednego z dwóch organów, który może wydać na wniosek petenta taki identyfikator. Warto wiedzieć, że numeru KW jako dane wrażliwe nie są raczej udostępniane w darmowych wyszukiwarkach internetowych, np. Google. W Internecie numer KW szuka się w specjalnej wyszukiwarce po adresie nieruchomości lub po numerze działki. Po uiszczeniu opłaty 29 zł można pobrać numer KW. Którą metodę szukania wybrać? Po adresie jest prościej – zaczyna się od wyboru miasta z indeksu miejscowość lub województwa, jeśli dana miejscowość jest zbyt mała i nie została ujęta w indeksie miast dostępnym w wyszukiwarce ksiąg wieczystych. Ostrzeszówjest w tym spisie. Po wskazaniu miejscowości czy województwa, wybiera się ulicę, potem numer mieszkania i domu. Dokładniejsze jest szukanie po numerze działki, jeśli po adres nie da dokładnego wskazania. Taki numer można wyszukać wcześniej na stronie geoportal.gov.pl.

Numer KW wydają także sądy rejonowe oraz starostwa powiatowe na wniosek petenta i po uiszczeniu opłaty. Wydanie numeru jest zależne od wskazanego we wniosku interesu prawnego. Na decyzję czeka się maksymalnie kilka tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Według przepisów prawa księgi wieczyste powinny być jawne, tak by obywatele mogli swobodnie sprawdzić umieszczone w nich zapisy. Tradycyjnie papierowe odpisy ksiąg wieczystych można pobrać z sądów rejonowych – wydziały ksiąg wieczystych, Ostrzeszówczy inna miejscowość właściwa dla lokalizacji nieruchomości, której dotyczy dana księga. Kosztuje to 30 zł. Od jakiegoś czasu księgi są także cyfrowe. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości można je za darmo przejrzeć, a za 20 zł pobrać odpis elektroniczny dokumentu.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste są niezbędne w procesie trakcie kupna lub sprzedaży nieruchomości – należy je przedłożyć przed notariuszem. Z kolei w postępowaniu spadkowym spadkobiercy powinni przed przyjęciem spadku z nieruchomościami, sprawdzić ich stan prawny. Warto też upewnić się, jak wygląda sytuacja prawna nieruchomości przed przyjęciem jej w darowiźnie.