Księgi wieczyste Wyrzysk


Zamiast adresu szukaj po nr działki

Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Wyrzysk

Czym są publiczne rejestry zwane księgami wieczystymi? To dokumenty zakładane przez sądy rejonowe dla wszystkich nieruchomości w ich rewirze, do których wpisywane są m.in. dane o właścicielu nieruchomości oraz wszelkie ewentualne ograniczenia praw rzeczowych. Dane są aktualizowane na wnioski petentów, tak aby stan rzeczywisty odpowiadał wpisanemu stanowi prawnemu.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste identyfikowane są za pomocą numerów nadawanych im przez sądy rejonowe. Numery mają jeden schemat, niezależnie od rodzaju nieruchomości oraz jej lokalizacji. Numer KW to ciąg cyfr i liter przedzielony ukośnikami. Na początku stoi czteroznakowe oznaczenie sądu rejonowego, po ukośniku wpisywany jest ośmiocyfrowy numer właściwy księgi jako kolejny z repozytorium, a na końcu, pod drugim ukośniku, dodawana jest cyfra kontrolna. Całość ma 15 znaków.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Wyrzysk

Numer KW jest unikalny i tylko jego znajomość umożliwia petentowi wyszukanie danego dokumentu w sądzie lub w Internecie. Dlatego często wiele osób szuka numeru KW, bo sam adres nieruchomości nie wystarczy by poznać wpisy dotyczące jej stanu prawnego. Numery ksiąg to dane wrażliwe, zatem nie są udostępniane przez właścicieli osobom postronnym, ani nie można ich wyszukać w darmowych wyszukiwarkach online. Na szczęście istnieją wyszukiwarki internetowe specjalnie założone, by umożliwić szybkie i wygodne oddalenie numeru KW. Wyszukiwarka pozwala szukać identyfikatora po adresie lub po numerze działki. Większe miejscowości są ujęte w indeksie miast ułożonym alfabetycznie, stworzonym na potrzeby wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych – Wyrzyskjest dodany do spisu. Wystarczy zatem wskazać miasto, następnie wybrać z listy ulicę, potem numer domu i mieszkania, jeśli szuka się numeru księgi lokalu, nie całego budynku. W przypadku mniejszych miasteczek i wsi, szukanie zaczyna się od wybrania województwa, potem powiat i miejscowość, dalej już ulica, numer domu i mieszkania. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł.

Numer KW można także wyszukać:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste w Internecie udostępniono na stronie rządowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Co ciekawe, przeglądanie ich jest darmowe. Za odpis elektroniczny pobierana jest opłata w wysokości 20 zł. Sądy rejonowe wydają także odpisy, w wersji papierowej, za cenę 30 zł petentom, którzy złożą stosowny wniosek.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Warto sprawdzić wpisy w księdze wieczystej przed:

Notariusz będzie wymagać odpisu księgi wieczystej w sytuacji podpisywania umów przejęcia, nabycia czy zbycia praw do nieruchomości.