Księgi wieczyste Wysoka, ul. Dworcowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2H/xxxxxxxx/8 Wysoka, ul. Dworcowa 1 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Dworcowa 2 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/3 Wysoka, ul. Dworcowa 2A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Dworcowa 3 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/0 Wysoka, ul. Dworcowa 4 4 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Dworcowa 5 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/9 Wysoka, ul. Dworcowa 6 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/0 Wysoka, ul. Dworcowa 7 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/3 Wysoka, ul. Dworcowa 8 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/7 Wysoka, ul. Dworcowa 9 3 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 9A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 9B brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 9C 4 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/8 Wysoka, ul. Dworcowa 10 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 11 4 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 12 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/7 Wysoka, ul. Dworcowa 13 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/7 Wysoka, ul. Dworcowa 14 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Dworcowa 14A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/1 Wysoka, ul. Dworcowa 15 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Dworcowa 16 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/3 Wysoka, ul. Dworcowa 17 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Dworcowa 17A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/8 Wysoka, ul. Dworcowa 18 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/1 Wysoka, ul. Dworcowa 19 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/8 Wysoka, ul. Dworcowa 20 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/1 Wysoka, ul. Dworcowa 21 5 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Dworcowa 22 5 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/6 Wysoka, ul. Dworcowa 22A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/6 Wysoka, ul. Dworcowa 22B brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/0 Wysoka, ul. Dworcowa 22C brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/3 Wysoka, ul. Dworcowa 23 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/3 Wysoka, ul. Dworcowa 24 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/6 Wysoka, ul. Dworcowa 26 4 lokali