Księgi wieczyste Wysoka, ul. Podgórna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Podgórna 1 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Podgórna 2 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Podgórna 3 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/8 Wysoka, ul. Podgórna 4 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/1 Wysoka, ul. Podgórna 5 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/7 Wysoka, ul. Podgórna 6 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Podgórna 7 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/1 Wysoka, ul. Podgórna 8 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Podgórna 9 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Podgórna 10 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Podgórna 11 brak lokali