Księgi wieczyste Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1P/xxxxxxxx/0 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 1 brak lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/2 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 6 3 lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/2 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 7 2 lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/2 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 9 7 lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/2 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 11 5 lokali