Księgi wieczyste Kościelna Wieś, ul. Pogodna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KZ1P/xxxxxxxx/0 Kościelna Wieś, ul. Pogodna 4 brak lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/3 Kościelna Wieś, ul. Pogodna 5 brak lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/8 Kościelna Wieś, ul. Pogodna 6 brak lokali
  KZ1P/xxxxxxxx/4 Kościelna Wieś, ul. Pogodna 7 brak lokali