Księgi wieczyste Pleszew


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Pleszew

Jak stanowi ustawa o księgach wieczystych, wszystkie nieruchomości w Polsce muszą mieć założoną księgę wieczystą. Taki dokument ma na celu wyeliminowanie ewentualnych sporów na tle tego, kto ma prawa do nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są zarówno dla lokali i domów mieszkalnych, jak i usługowych, o charakterze komercyjnym, a także gruntów, działek czy magazynów.

Numer księgi wieczystej

Odnalezienie właściwej księgi wieczystej jest możliwe dzięki numerowi KW, czyli identyfikatorowi nadawanemu każdej księdze. To ciąg 15 cyfr i liter, w którym:

Powyższy format dotyczy wszystkich ksiąg wieczystych – Pleszewtakże go stosuje.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Pleszew

Petenci szukający dostępu do wpisów w księdze wieczystej muszą znać numer KW, bo tylko on pozwala na odnalezienie właściwego dokumentu. Aby uzyskać numer KW można poprosić o niego właściciela nieruchomości, który znajdzie go na akcie notarialnym zakupu nieruchomości. Jeśli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe, to pozostają inne drogi: osobiste udanie się do jednego z dwóch organów wydających na wniosek petenta numer KW lub szukanie numeru internetowo. Numer KW wydać może właściwy dla położenia danej nieruchomości sąd rejonowy lub Starostwo Powiatowe na wniosek petenta i po uiszczeniu przez niego stosownej opłaty. Decyzja wydania numeru KW zależna jest od tego, czy wskazany we wniosku interes prawny jest zasadny. Takim interesem może być np. podpisana umowa przedwstępna na zakup nieruchomości czy toczące się postępowanie spadkowe. Czas oczekiwania na wydanie numeru to od kilku do kilkunastu dni.

Specjalna wyszukiwarka internetowa umożliwia szybkie i proste znalezienie numeru KW, bez konieczności podawania interesu prawnego czy innych danych. Trzeba tylko zapłacić 29 zł za pobranie numeru. Szukanie odbywa się albo po numerze działki albo po adresie nieruchomości.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po znalezieniu numeru KW, możliwe jest uzyskanie dostępu do właściwej księgi wieczystej na dwa sposoby. Petent może udać się do sądu rejonowego, by złożyć tym razem wniosek o papierowy odpis KW, który kosztuje 30 zł. Odpis elektroniczny zaś można uzyskać na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości za cenę 20 zł. Na tym portalu możliwe jest też darmowe przeglądanie wpisów w księgach, bez pobierania ich treści na komputer.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis księgi wieczystej w formie papierowej lub wydruk odpisu elektronicznego należy przedłożyć notariuszowi przy finalizacji zakupu nieruchomości czy dołączyć do dokumentacji dla banku przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny. Przed przyjęciem w spadku lub darowiźnie nieruchomości należy zapoznać się z wpisami w księdze, by potwierdzać brak obciążeń, służebności czy innych ograniczeń prawa rzeczowego.