Księgi wieczyste Poznań, ul. Górki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Górki 3 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Górki 4 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/8 Poznań, ul. Górki 5 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Górki 5A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Górki 6 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Górki 7 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Górki 7A 43 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Górki 8 20 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Górki 9 46 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Górki 9A 46 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Górki 9B 47 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 10 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Górki 12 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Górki 13 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Górki 14 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Górki 14A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 15 14 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 15A 14 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 15B 12 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 15C 24 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 15D 20 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Górki 16 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Górki 16A 6 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Górki 17 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/8 Poznań, ul. Górki 17A 37 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Górki 17B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Górki 17C 70 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Górki 18 15 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Górki 20 4 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Górki 22 10 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Górki 24 13 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Górki 26 12 lokali