Księgi wieczyste Poznań, ul. Knapowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Knapowskiego 5 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Knapowskiego 7 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Knapowskiego 9 28 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Knapowskiego 10 18 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Knapowskiego 10A 10 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Knapowskiego 11 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Knapowskiego 12 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Knapowskiego 12A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Knapowskiego 12B brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Knapowskiego 15 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/8 Poznań, ul. Knapowskiego 15A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Knapowskiego 17 4 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Knapowskiego 18 6 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Knapowskiego 20 7 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Knapowskiego 22 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Knapowskiego 23 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Knapowskiego 23A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Knapowskiego 24 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/4 Poznań, ul. Knapowskiego 25 20 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Knapowskiego 27 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Knapowskiego 30 1 lokali