Księga wieczysta: Poznań, os. Kosmonautów 13


Miejscowość: Poznań
Ulica: os. Kosmonautów
Numer budynku: 13
Lista lokali: Zobacz listę 59 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO1P/xxxxxxxx/9

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat POZNAŃ
4. Gmina POZNAŃ
5. Miejscowość POZNAŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 306401_1.0052.AR_08.81/38
2. Numer działki 81/38
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0052
B: nazwa obrębu
4. Położenie POZNAŃ
5. Ulica KOSMONAUTÓW
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0052.AR_08.81/38
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KOSMONAUTÓW
B: numer budynku 13
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 59
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 55
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 59
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 61
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 67
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 69
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 70
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 71
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 72
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 74
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 75
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 80
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 83
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 85
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 87
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 92
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 95
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 97
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 103
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 109
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 120
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 124
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 126
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 128
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 134
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 136
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 140
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 142
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 143
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 147
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 150
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 151
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 152
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 153
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 157
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.