Księgi wieczyste Poznań, ul. Lutego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Lutego 4/6 20 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Lutego 6A brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 7 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/0 Poznań, ul. Lutego 8 brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Lutego 9 8 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Lutego 9A 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Lutego 9B 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/3 Poznań, ul. Lutego 11 26 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Lutego 14 10 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/5 Poznań, ul. Lutego 16 13 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 17 3 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Lutego 19 1 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Lutego 21 7 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/7 Poznań, ul. Lutego 23 4 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/2 Poznań, ul. Lutego 25 15 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29 3 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29/33 14 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29/33A 1 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29/33ABC 19 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Lutego 29/33B 2 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29/33C brak lokali
  PO1P/xxxxxxxx/9 Poznań, ul. Lutego 29/33KL.C 1 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/1 Poznań, ul. Lutego 36 16 lokali
  PO1P/xxxxxxxx/8 Poznań, ul. Lutego 41/43 brak lokali