Księga wieczysta: Poznań, ul. Newtona 3B


Miejscowość: Poznań
Ulica: ul. Newtona
Numer budynku: 3B
Lista lokali: Zobacz listę 29 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PO1P/xxxxxxxx/3

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo WIELKOPOLSKIE
3. Powiat POZNAŃ
4. Gmina POZNAŃ
5. Miejscowość POZNAŃ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 306401_1.0035.141/7
2. Numer działki 141/7
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0035
B: nazwa obrębu
4. Położenie POZNAŃ
5. Ulica NEWTONA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0035.141/7
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NEWTONA
B: numer budynku 3A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 30
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3A
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 29
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 306401_1.0035.141/7
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy NEWTONA
B: numer budynku 3B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 29
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 44
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej PO1P / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.