Księgi wieczyste Robakowo, ul. Nowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO1D/xxxxxxxx/3 Robakowo, ul. Nowa 1 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/0 Robakowo, ul. Nowa 2 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/5 Robakowo, ul. Nowa 3 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/9 Robakowo, ul. Nowa 5 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/8 Robakowo, ul. Nowa 6 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/6 Robakowo, ul. Nowa 7 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/3 Robakowo, ul. Nowa 9 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/2 Robakowo, ul. Nowa 11 brak lokali
  PO1D/xxxxxxxx/9 Robakowo, ul. Nowa 12 brak lokali