Księgi wieczyste Luboń, ul. Juranda


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Juranda 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Juranda 3A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Juranda 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Juranda 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Juranda 9 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Juranda 11 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Juranda 13 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Juranda 14 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Juranda 15 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Juranda 18 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Juranda 19 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Juranda 20 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Juranda 20A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Juranda 21 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Juranda 22 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Juranda 23 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Juranda 24 brak lokali