Księgi wieczyste Luboń, ul. Konwaliowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Konwaliowa 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Konwaliowa 2 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Konwaliowa 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Konwaliowa 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Konwaliowa 6 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Konwaliowa 8 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Konwaliowa 10 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Konwaliowa 12 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Konwaliowa 14 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Konwaliowa 25 brak lokali