Księgi wieczyste Luboń, ul. Krucza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Krucza 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Krucza 2 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Krucza 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Krucza 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Krucza 6 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Krucza 7 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Krucza 8 brak lokali