Księgi wieczyste Luboń, ul. Leśmiana


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Leśmiana 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Leśmiana 8 6 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 8A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 8X brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 8Y brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 10 7 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 10A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 10K brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13 5 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13A 4 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13B 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13B KL. 2 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13C 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13D 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13E 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13F 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13G 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Leśmiana 13H 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13H KL. 5 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13I 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13I KL.5 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 13J 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 13K 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 14 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 14A 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 14B 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 14C 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 17 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Leśmiana 18 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 21 14 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 21A 14 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 21B 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 21C 4 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 25 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 25A 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 25B 3 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 25C 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 25G 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 26 7 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 26A 5 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 26B 4 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 26C 5 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 27 9 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 27A 7 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Leśmiana 28 15 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 30 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Leśmiana 32 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Leśmiana 34 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 36 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 37 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 38 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 39 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Leśmiana 40 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 46 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Leśmiana 48 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Leśmiana 49 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Leśmiana 54 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Leśmiana 57 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Leśmiana 64 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Leśmiana 71 brak lokali