Księgi wieczyste Luboń, ul. Malwowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Malwowa 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Malwowa 14 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Malwowa 17 brak lokali