Księgi wieczyste Luboń, ul. Ogrodowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Ogrodowa 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Ogrodowa 2 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Ogrodowa 3A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Ogrodowa 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Ogrodowa 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Ogrodowa 5A 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Ogrodowa 6 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Ogrodowa 7 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Ogrodowa 9 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Ogrodowa 18 brak lokali