Księgi wieczyste Luboń, ul. Reja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Reja 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Reja 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Reja 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Reja 14 brak lokali