Księgi wieczyste Luboń, ul. Rutkowskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Rutkowskiego 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Rutkowskiego 1A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Rutkowskiego 11 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Rutkowskiego 12 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Rutkowskiego 13 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Rutkowskiego 15 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Rutkowskiego 16 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Rutkowskiego 16A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Rutkowskiego 24 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Rutkowskiego 26 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Rutkowskiego 28 brak lokali