Księgi wieczyste Luboń, ul. Sporna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Sporna 1 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Sporna 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Sporna 9 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Sporna 10 brak lokali