Księgi wieczyste Luboń, ul. Władysława Jagiełły


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 1A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 2 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 7 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 10 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 10A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 11 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 12 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 12A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 13 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 14 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Władysława Jagiełły 16 2 lokali